TARIEVEN & VERGOEDINGEN

IMG_3586 (1)
IMG_3575 (1)
IMG_3579 (2)

Tarieven 2023

Particulier tarief   per  60 minuten                                                                       € 105,00

No show (afzegging minder dan 24 uur voor afspraak)                                   €   52,50

Verzekering/zorgprestatie model  CO0562   Diagnostiek    60 minuten      € 173,40

Verzekering/zorgprestatie model  CO0627   Behandeling   60 minuten      € 152,50

 

Conform Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04 van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

 

Toelichting

Het behandeltraject van volwassenen (18 jaar en ouder) kan worden vergoed via het basispakket van de zorgverzekering volgens zorgprestatiemodel 2023, waarbij eerst het eigen risico van € 385,00 per jaar zal worden aangesproken door de verzekering. Niet alle psychologische behandelingen of interventies komen voor vergoeding in aanmerking vanuit het basispakket. Voor nadere informatie over de vraag of een therapie voor vergoeding in aanmerking komt, kan een verzekerde contact opnemen met zijn zorgverzekeraar.

 

Psychologiepraktijk den Brok heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft te maken met de toenemende eisen die door verzekeraars gesteld worden ten aanzien van het aanleveren van privacygevoelige informatie over onze cliënten (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Na een behandelsessie ontvang u een factuur die u zelf aan Psychologiepraktijk den Brok dient te betalen. Indien wenselijk kan dit via een directe pinbetaling. De factuur dient u in bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag wordt dan geheel of gedeeltelijk aan u uitgekeerd, afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden. Met een restitutiepolis komt u doorgaans in aanmerking voor 100% vergoeding. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie verstrekken. Psychologen zonder contract hebben uiteraard nog wel te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten zij zich aan dezelfde regels houden wat betreft wel en niet-vergoede zorg.

 

 

Kind- en jeugd (t/m 17 jaar)

De vergoeding voor psychologisch zorg voor kinderen en jongeren komt niet uit de basisverzekering. Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (jeugd GGZ). Psychologiepraktijk heeft geen contracten aangevraagd bij de gemeente. Indien u uw kind wilt aanmelden wordt het particuliere uurtarief gehanteerd.

Contactgegevens

06 – 460 577 06
info@praktijkdenbrok.nl

Praktijktijden

Dinsdag       (9:00 – 18:00)

Donderdag (9:00 – 18:00)

Vrijdag         (9:00 – 18:00)

 

In overleg kan een behandeling soms op maandag plaatsvinden