TARIEVEN & VERGOEDINGEN

IMG_3586 (1)
IMG_3575 (1)
IMG_3579 (2)

Tarieven 2024

Particulier tarief   60 minuten                                                                               € 110,00

No show (afzegging minder dan 24 uur voor afspraak)                                   €   55,00

Tarief Zorgprestatiemodel (zorgverzekering) is afhankelijk van het aantal behandelminuten. De praktijk maakt meestal gebruik van prestatiecode CO0822 (intake van 90 minuten) en prestatiecode CO0887 (behandeling van 90 minuten). Dit kan in overleg korter of langer en in dat geval wordt een bijbehorende prestatiecode gehanteerd, conform Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg 2024 van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), codes behorend bij Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3).

 

Toelichting

Het behandeltraject van volwassenen (18 jaar en ouder) kan worden vergoed via het basispakket van de zorgverzekering volgens zorgprestatiemodel 2024 waarbij eerst het eigen risico van € 385,00 per jaar zal worden aangesproken door de verzekering. Niet alle psychologische behandelingen of interventies komen voor vergoeding in aanmerking vanuit het basispakket. Voor nadere informatie over de vraag of een therapie voor vergoeding in aanmerking komt, kan een verzekerde contact opnemen met zijn zorgverzekeraar.

 

Psychologiepraktijk den Brok kan voor verzekerden die vallen onder A.S.R. en Coöperatie VGZ de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen. Het gaat in dit geval om de volgende zorgverzekeringen:

  • 9018 A.S.R. (voorheen de Amersfoortse)
  • 3336 A.S.R. Ik kies zelf (voorheen Ditzo)
  • 0699 IZA Zorgverzekering N.V.
  • 3334 IZA-VNG
  • 0101 N.V. Univé Zorg
  • 3736 N.V. Zorgverzekeraar UMC
  • 7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
  • 3361 ZEKUR

Psychologiepraktijk den Brok heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft te maken met de toenemende eisen die door verzekeraars gesteld worden ten aanzien van het aanleveren van privacygevoelige informatie over onze cliënten (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Na een behandelsessie ontvang u daarom zelf, indien u niet verzekerd bent via bovenstaande verzekeringen, een factuur die u aan Psychologiepraktijk den Brok voldoet. De factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag wordt dan geheel of gedeeltelijk aan u uitgekeerd, afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie verstrekken. Psychologen zonder contract hebben uiteraard nog wel te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten zij zich aan dezelfde regels houden wat betreft wel en niet-vergoede zorg.

 

 

Kind- en jeugd (t/m 17 jaar)

De vergoeding voor psychologisch zorg voor kinderen en jongeren komt niet uit de basisverzekering. Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (jeugd GGZ). Psychologiepraktijk heeft geen contracten aangevraagd bij de gemeente. Indien u uw kind wilt aanmelden wordt het particuliere uurtarief gehanteerd.

Contactgegevens

06 – 460 577 06
info@praktijkdenbrok.nl

Praktijktijden

Dinsdag       (9:00 – 18:00)

Woensdag   (9:00-18:00)

Donderdag  (9:00 – 18:00)

Vrijdag         (9:00 – 18:00)

 

In overleg kan een behandeling soms op maandag plaatsvinden